SON EKLENENLER

Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitimöğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapacak.
25 Temmuz 2022 10:21

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

2022 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI İLANI
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitimöğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr
adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim
sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA
BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit
ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet
Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda
yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18
yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle
indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde
çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi
bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

KAMU EXPRESS

SOLHAN GAZETESİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER
solhangazetesi.com